Polish Society for Training & Development

Unikalna przestrzeń rozwoju szkoleniowców

Standardy kompetencyjne profesjonalistów szkoleniowych

Platforma współpracy krajowej i międzynarodowej

HPI Standard – Audyt Efektywności Środowiska Pracy

Realizując swoje cele statutowe PSTD rozpoczyna projekt badawczy, którego zadaniem jest przeprowadzenieanalizy efektywności środowiska pracyw organizacjach biznesowych oraz jednostkach administracji publicznej funkcjonujących na rynku polskim. Badanie realizowane jest w oparciu o koncepcję Human Performance Improvment (HPI) opracowaną przez American Society for Training and Development (ASTD). Audytowi podlegać będzie sześć obszarówzidentyfikowanych jako źródła efektywności firmy:

 1. Dostępność i jakość zasobów,
 2. Efektywność procesów/organizacja pracy,
 3. Przepływ informacji,
 4. Polityka rozwoju pracowników,
 5. Systemy motywacyjne,
 6. Dobrostan – rozwiązania służące zdrowiu i równowadze pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

W obrębie każdego obszaru badanych jest dziesięć czynników decydujących o poziomie jego efektywności.

Celem badania jest :

 • Dostarczenie firmom istotnych informacji na temat czynników decydujących o efektywności ich funkcjonowania.
 • Umożliwienie organizacjom identyfikowania obszarów stanowiących ich przewagę rynkową oraz obszarów wymagających wdrożenia zmian.
 • Stworzenie specjalistom HR warunków do podejmowania interwencji bezpośrednio powiązanych z aktualnymi potrzebami firm.
 • Udostępnienie trenerom i konsultantom biznesu informacji stanowiących punkt wyjścia do opracowywania modeli biznesowych oraz przygotowywania rozwiązań wpływających na efektywność funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw.
 • Rozpowszechnianie standardu pracy w obszarze HRM w ścisłym powiązaniu z celami biznesowymi firm.

Korzyści dla organizacji:

 • Raport indywidualny, który firma otrzymuje bezpośrednio po zakończeniu badania opinii wśród jej pracowników. Uzyskane wyniki pozwolą na dokładne zidentyfikowanie istotnych czynników wspierających oraz obniżających efektywność pracy.
 • Raport zbiorczy, opracowany po zakończeniu całego projektu, dostarczy firmom informacji na temat mocnych stron, które budują ich przewagę konkurencyjną oraz obszarów, które konkurencyjność tę obniżają.
 • Wyniki badań umożliwią precyzyjne planowanie adekwatnych interwencji, które w efekcie mogą podnieść zaangażowanie pracowników, efektywność firmy oraz jej pozycję na rynku.

Badanie realizowane jest dzięki zaangażowaniu partnerów merytorycznych: Tangerina, RSVP Consulting oraz Way2. Patronat medialny objął portal Treco oraz ośrodek analityczny ThinkThank.

W celu uzyskania informacji szczegółowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: poczta@pstd.org.pl

Nasi Partnerzy

logo 2CClogo 2Klogo respect wwwlogo rsvp wwwlogo tangerinetraining brokerlogo duze