Polish Society for Training & Development

Unikalna przestrzeń rozwoju szkoleniowców

Standardy kompetencyjne profesjonalistów szkoleniowych

Platforma współpracy krajowej i międzynarodowej

Konkurs Efektywny Trener Biznesu

Cel konkursu

Celem organizowanego przez PSTD konkursu jest promowanie najlepszych praktyk trenerskich, wzmacniających w Polsce efektywność biznesową inwestycji szkoleniowych.

Na czym polega konkurs?

Każdy zgłaszający się trener wysyła w ramach swojej aplikacji namiary referencyjne do minimum 10 klientów, dla których w ciągu ostatnich 2 lat realizował projekty szkoleniowe. Organizatorzy konkursu kontaktują się z losowo wybranymi pięcioma klientami podanymi w referencjach, przeprowadzając z nimi krótki wywiad, podczas którego wypełniają ankietę. Ankieta zawiera 5 kryteriów oceny ze skalą punktową od 0 do 4pkt i na niej oceniani są trenerzy. U każdego z klientów, wylosowanych spośród swoich referencji, trener może zdobyć maksymalnie do 20 punktów. O miejscu w rankingu decyduje sumaryczna liczba zdobytych punktów - maksymalnie 100.

Kryteria oceny

W każdej rozmowie z klientem trener jest oceniany w kontekście pięciu kryteriów (max 20 punktów do zdobycia na każdej ze skal).

  1. Efektywność biznesowa procesów analizy potrzeby szkoleniowej
  2. Efektywność biznesowa wyznaczania celów
  3. Efektywność biznesowa wspierania uczestników szkolenia w zmianie poszkoleniowej
  4. Efektywność procesów ewaluacji rezultatów biznesowych
  5. Skuteczność ukierunkowania na rezultat biznesowy sposobu prowadzenia samych zajęć dydaktycznych

Nagroda

Główna nagroda w konkursie to bezpłatny udział w elitarnym programie rozwojowym Inkubator Trenerów HRD BP.

Jak wziąć udział?

Projekt tymczasowo zawieszony.

Korzyści z udziału w konkursie

3 pierwszych laureatów w konkursie uzyska możliwość promocyjnego udziału w Inkubatorze Trenerów HRD BP (1 miejsce – bezpłatnie, 2 miejsce – 90% rabatu, 3 miejsce – 80% rabatu). Wszyscy trenerzy biorący udział w konkursie otrzymają bezpłatny egzemplarz publikacji pt. „Kompendium zarządzania szkoleniami” w wersji elektronicznej.

Dodatkową korzyścią udziału w konkursie jest promocja sylwetek trenerów, którzy uzyskają wysoki wynik w mediach środowiska HR oraz podczas Targów Usług Szkoleniowych i Doradczych, HRD Innovations & EXPO.

Patronat merytoryczny

Training Broker

Patronat medialny

Portal HRPolska.pl

Nasi Partnerzy

logo 2CClogo 2Klogo respect wwwlogo rsvp wwwlogo tangerinetraining brokerlogo duze