Polish Society for Training & Development

Unikalna przestrzeń rozwoju szkoleniowców

Standardy kompetencyjne profesjonalistów szkoleniowych

Platforma współpracy krajowej i międzynarodowej

Partnerzy

logo 2CC    2C Consulting to obecnie grono konsultantów skupionych wokół idei efektywności biznesowej inwestycji w rozwój ludzi w organizacji. Aktualna strategia działania spółki jest oparta o budowanie tzw. think tank'u, komercjalizującego swoje odkrycia, opracowania i know-how. Główną przewagą konkurencyjną 2C Consulting i jednocześnie charakterystyką jest pionierstwo i innowacyjność. Bazując na uznanym na świecie know-how, mamy kompetencje by wytwarzać unikalne, zaawansowane rozwiązania, idealnie pasujące do oczekiwań organizacji na dziś
     
 logo lmi   LMI Polska to dynamicznie rozwijająca się firma, oferująca programy rozwoju z zakresu przywództwa, zarządzania i sprzedaży dla firm, organizacji i osób prywatnych
     
logo-2K   K2Training prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowe, których efektem jest pozytywna i trwała zmiana w zakresie umiejętności osobistych pracowników.
     
logo tangerine   Tangerine to grupa profesjonalistów HR skoncentrowanych na wspieraniu organizacji w tworzeniu środowiska pracy, sprzyjającego osiąganiu wysokich efektów biznesowych. Realizowany przez nią model współpracy z klientami i partnerami gwarantuje nowoczesność, a zarazem wysoką użyteczność proponowanych rozwiązań. Rzetelność merytoryczna oraz sprawność organizacyjna to cechy charakterystyczne wszystkich prowadzonych przez Tangerine audytów i projektów wdrożeniowych
     
Right Path logo www   Right Path Polska to przedstawiciel na Polskę amerykańskiej firmy konsultingowej z Atlanty, Right Path Resources, Inc, twórcy skutecznych i sprawdzonych narzędzi psychometrycznych i programów opracowanych przez naukowców z University of Georgia, USA. Szkolenia i Profile osobowościowe Right Path są oferowane na rynku polskim od 2003 roku. 
     
logo rsvp - www   RSVP Consulting zajmuje się doradztwem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwojem pracowników. Nasze działania są ukierunkowane na uruchamianie potencjału organizacyjnego i osobistego pracowników. Rozpoczynając od diagnozy środowiska, poprzez zaprojektowanie i wdrożenie optymalnych rozwiązań, facylitujemy proces zmiany organizacyjnej na wszystkich jej poziomach.
     
logo respect www   RESPECT to firma doradczo-szkoleniowa wspierająca organizacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez diagnozowanie oraz rozwój kompetencji ich pracowników. Wyróżnia nas podejście systemowe i poszukiwanie rozwiązań przynoszących Klientom długotrwałe efekty biznesowe. Nasze obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich na różnych szczeblach w organizacji od najwyższej do najniższej kadry menedżerskiej, rozwój kompetencji sprzedażowych, wsparcie menedżerów z zakresu zarządzania zespołami wielopokoleniowymi, optymalizacja procesów i poprawa efektywności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie idei i narzędzi Lean Management, diagnoza kompetencji menedżerskich, identyfikacja potencjału przywódczego oraz talentów w organizacji.
     
training broker   Training Broker to zespół doświadczonych konsultantów współtworzących i rozwijających innowacyjne narzędzia do podnoszenia jakości kapitału ludzkiego organizacji. Działamy, czerpiąc z różnorodnej wiedzy i praktyki naszej oraz osób i instytucji, z którymi współpracowaliśmy i współdziałamy nadal. Budujemy rozwiązania webowe wspierające współpracę konsultantów z klientami, a także umożliwiające Naszym Klientom samodzielną realizację wybranych elementów strategii rozwoju organizacji.

Nasi Partnerzy

logo 2CClogo 2Klogo respect wwwlogo rsvp wwwlogo tangerinetraining brokerlogo duze